بدن عریان گلشیفته را دیدم

دوستان سلام . امروز می خواهد فرید صلواتی از دیدگاه دیگری با شما مخاطبین صحبت کند . از دیدگاه کسی که یک لحظه احساس مسئولیت کرد و دید اگر الان صحبت نکند شاید روزی دیگر وقتی برایش پیش نیاید تا به راحتی با شما عزیزان گفتگو کند . اگر در سخن من ؛ در انتقادهایی که من می کنم ، تلخی وجود داره ؛ این تلخی رو بر من ببخشید ؛ اگر معتقدید و می بینید که درش حقیقت است . بدن عریان گلشیفته را دیدم . فیلمش را هم دیدم . ولی برای اولین بار است که از بدن عریان جنس مخالف تحریک نشدم . همه گلشیفته را محکوم کردند ولی من می خواهم برعکس همه دوستانی که به رگ غیرتشان برخورد خودم را محکوم کنم . دوستانی که گلشیفته را محکوم کردید مگر چه کاری کردید که از او انتظار کار دیگری می خواستید؟ بزرگان و پیش کسوتانمان چه رفتار و آموزش صحیحی به این نسل داده بودند که انتظار چیز دیگری از گلشیفته داشتند . چرا نمی خواهیم قبول کنیم که این نسل را نابود کردیم . اگر امروز گلشیفته عریان شد . روزهای قبل این نسل به گونه ایی دیگر فریاد زدند وما حرفشان را درک نکردیم و فقط همه چیز را ازانها گرفتیم و به جایش به آنها هیچ ندادیم . این نسلی که می بینید افرادی هستند چون مرحوم محسن روح الامین فرزند سردار روح الامین . مرحوم احمد فرزند محسن رضایی . نرگس فرزند آقای کلهر ؛ و هزاران از این جنس که همه بهتر می دانند . آنها هدفی سوای پدرانشان انتخاب کردند ورفتند .گلشیفته عریان نشد فریاد زد . درست است که غرب عاشق چشم وابروی ما نیست ولی آنچنان سرابی برای فرزندانمان ساخته که همه را به خودش سوق می دهد . ولی ما چه برای این نسل انجام دادیم بجز آنها را از خود فراری دادیم .موسیقی کار کرد گفتیم حرام است و خود هزار کار حرام کردیم و این نسل تنها دید و سکوت کرد. عاشق شد او را دستگیر کردیم ولی خود به نامحرم تجاوز کردیم . رقصید کتکش زدیم . آب پاشی کرد با حالت تهاجمی با او رفتار کردیم ولی افرادی به سفارت خانه ها حمله کردند هیچ نگفتیم . هر وقت آمد قدری خوش باشد سریع عکس شهدا و استخوان آنها را به رخش کشیدیم و گفتیم ببین آنها شهید شدند .خوب به او چه که آنها شهید شدند . آن آقایی باید درس از این خون شهدا بگیرد که 3000 میلیارد بیت المال را به یغما می برد نه این جوان زبان بسته . چطور دختر و زن شوهر داری که به خاطر فقر مالی در همین کشورمان تن فروشی می کند رگ غیرتمان را به جوش نمی آورد و بعضی ها خودشا ن به دنبال همین زنان هستند ولی تن عریان گلشیفته به هم می ریزد ما را ؟ راستی غیرتمندان شنیدید افرادی از زور ناچاری کلیه که هیچ کبد خود را می فروشند چرا بهتان بر نمی خورد . این نسل به ما دیگر اطمینان ندارد و هیچکدام از حرفهای ما را باور ندارد . چطور در این کشور غیرتمند آمار رجوع به سایت سکس و فیلمهای پورنو از همه جای دنیا بیشتر است ؟ بیاییم قدری سرمان را از زیر برف بیرون بیاوریم . من نمی خواهم مهر تایید بر رفتار گلشیفته بگذارم ولی می خواهم مهر تایید بر رفتار اشتباه و غلط خودم بگذارم که برای این نسل کاری نکردیم که حال انتظار رفتار درست از آنها بخواهیم . به خدا ابروی این کشوری که صاحب تمدن است با عریان شدن گلشیفته نمی رود . بلکه با دروغ , اختلاس , ریا ؛ مال حروم خوردن می رود . زمان شاه اکثر فیلمهای آن دوران هنرپیشه ها عریان بودند ولی آن کسی که می خواست و این گونه فیلمها را می پسندید می رفت و می دید و به افراد مذهبی هم بی احترامی نمی شد .ولی جالب است که در این دوران اکثرا ماهواره دارند فیلمهای فارسی وان و زمزمه را هم حفظ هستند و ضمنا مذهبی هم هستند ولی به رگ غیرتشان بر نمی خورد . به خدا شتر را گم کرده ایم و به دنبال افسارش می گردیم .اگر تنها گلشیفته اینگونه می اندیشید دلم نمی سوخت . متاسفانه نسل حال همه در مقابل نسل گذشته ایستاده است و کم کم در حال گرفتن مطالباتش است که واقعا چرا ما را به این روز انداختید . و در آخر بگویم که چند دقیقه پیش با شخص کاملا مذهبی در حال صحبت بودم و قضیه عریانشدن گلشیفته را برایش گفتم , جالب است این آقا عجیب مشتاق بود تصویر تن عریان گلشیفته را ببیند . بهش گفتم حاجاقا دیدن این عکس گناه نباشه ؟ ضمنا بهش گفتم اگه خواستی ببینید همین الان می گذارم روی صفحه ام تا حالشو ببری .